Arkitektpraktikanter

Lund+Slaatto Arkitekter - Oslo, Norway

apply before April 15, 2023

Tasks: Planning & Design

Topics: Empower & Participate, Innovative Constructions, Natural Materials

Type: Internship

Experience required: Intermediate

Language: Local language(s) needed


Ambisjonen til Lund+Slaatto Arkitekter er å skape karakteristisk, formsterk og bærekraftig arkitektur.

For alle kontorets prosjekter tilstrebes det å finne frem til et tydelig og unikt svar på oppdragets stedlige, funksjonelle og miljømessige forutsetninger; en utforming som gjennom sine skulpturale og romlige kvaliteter innebærer en interessant og meningsfull, daglig brukeropplevelse.

Arkitektur er først og fremst bygget virkelighet, og Lund+Slaatto er derfor spesielt opptatt av at prosjektets arkitektoniske intensjoner gjennomføres helt frem til det ferdige byggverket. Konkrete detaljløsninger og materialvalg er helt sentrale temaer for kontorets ambisjoner om å skape helhetlige og kvalitetsfulle prosjekter.

Lund+Slaatto søker 2-3 nye praktikanter med oppstart i august, i fulltidsstillinger for et år. Stillingene er for arkitekt- og interiørarkitektstudenter.

Som praktikant hos oss jobber du hovedsakelig med prosjektrelatert arbeid, i tillegg har du oppgaver ifm. driften av kontoret sammen med andre praktikanter. Vi ser etter dyktige, positive, selvstendige og engasjerte studenter med gode dataferdigheter – gjerne kjennskap til ArchiCad, SketchUp og Adobe-pakken (men dette er ikke et krav). Søkere må ha studert arkitektur eller interiørarkitektur i minimum tre år og beherske norsk språk muntlig og skriftlig. Stillingene er ikke rettet mot ferdigutdannede (med master). Vi kan tilby et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø og gode lønnsbetingelser.

« Back to all build_shift jobs