Byplanlegger

Mad arkitekter - Oslo, Norway

apply before May 5, 2023

Tasks: IT & Programming, Planning & Design

Topics: Circularity, Community Engagement, Innovative Constructions

Type: Full-time

Experience required: Intermediate

Language: Local language(s) needed


Mad skaper bygg, byer og tettsteder på lokalmiljøets, klimaet og naturens premisser. Med god arkitektur og design, i kombinasjon med kunnskap om lokalsamfunnets behov, står vi kompromissløst på byens, lokalmiljøets og naturens side.

I dag er vi ledende innen arkitektur og design basert på ombrukte materialer og vårt mål er å ta en sterk posisjon innen ombruks- og gjenbruksarkitektur og -design både i og utenfor Norge.

I Mad-familien, med ni selskaper i fire byer, er våre ulike egenskaper og bakgrunn vår styrke. Vår unike sammensetning på tvers av fag og fjell, gjør oss i stand til å skape suksess for våre kunder gjennom alle faser, helt fra mulighetsstudie til detaljert utforming og gjennom hele prosjektets levetid.

Vi merker en økende etterspørsel av tjenestene Nomad tilbyr, og vil styrke laget med en til to byplanleggere / samfunnsgeografer.

Nomad er en del av arkitekturkonsernet Mad, der vi jobber tverrfaglig med arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. Vi har kontor i Pilestredet, sentralt i Oslo. Det må beregnes noe reisevirksomhet mellom de ulike Mad-kontorene i Bergen, Stavanger og Fredrikstad.

Vi ser etter selvgående ansatte som kan drive reguleringsprosjekter på egenhånd, men også være gode lagspillere på sammensatte prosjekter i tidlig fase. Vi verdsetter mangfold og annerledeshet, og tilbyr en variert og faglig utfordrende arbeidshverdag. I Nomad får du konkurransedyktige betingelser og hyggelige kollegaer. Bymad er vår offentlige bar- og kafé, der vi gjennomfører ulike arrangementer.

I Nomad jobber vi dedikert med å inkludere ulike nabolag og interessegrupper. Vi jobber med arealplanlegging, og især bærekraftig steds- og byutvikling. Vi sikrer at resultater fra medvirkning, innsikts- og analysearbeid manifesterer seg i reguleringsplanene.

Vi ser etter deg med kompetanse innen GIS og god kjennskap til plan- og bygningsloven. Ferdigheter innen Rhino, Adobe-pakken eller ulike kvalitative eller kvantitative metoder er ønskelig.

« Back to all build_shift jobs