Senior projectleider leefbare en veilige wijken

Platform31 - The Hague, Netherlands

without deadline apply as soon as possible

Tasks: Administration, Management

Topics: Empower & Participate, Policies and Cooperation, Urban Transformation

Type: Hybrid

Experience required: Experienced

Language: Local language(s) needed


Platform31 – Kennis van stad en regio – biedt concrete oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van stad en regio aan professionals en bestuurders. Dat doen we met kennis, netwerken, onderzoek en experimenten. Platform31 helpt steden en regio’s bij het blijven vernieuwen op onderwerpen als demografische groei, economie, leefbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid en wonen.

Wat ga je doen?

Je zet je in voor leefbare en veilige wijken. Met specifieke aandacht voor de governance van gebiedsgerichte aanpakken. Zo zorg je ervoor dat maatschappelijke opgaven in de wijk in samenhang worden aangepakt. Denk daarbij aan de zorg voor kwetsbare huishoudens, woningbouw, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en de preventie en bestrijding van criminaliteit en ondermijning.

Je werkt zelfstandig en/of met een (klein) team aan projecten. Je onderhoudt externe contacten met overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die voor de versterking van de lokale en regionale leefbaarheid van belang zijn. Daarnaast ben je actief in kennisoverdracht: via onder meer inhoudelijke bijeenkomsten, publicaties en excursies. Ook draag je bij aan de verwerving van nieuwe projecten voor het programma brede wijkaanpak.

 

« Back to all build_shift jobs